ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗ MULTIFUNCTION

Η Multifunction αναζητά διαρκώς ταλέντα και επαγγελματίες με υψηλά προσόντα που επιθυμούν να ενταχθούν σε μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας με προσήλωση στην ποιότητα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες. Αν ταιριάζουν στο δικό σας προφίλ, θα χαρούμε να εξετάσουμε το βιογραφικό σας που μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση: support@multifunction.gr

Πρόσληψη Προσωπικού

Η εταιρεία, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. , δραστηριοποιείται στον χώρο της Πληροφορικής και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, καθώς και στους τομείς της ηλεκτρονικής ασφάλειας και των cloud υπηρεσιών. Με στόχο την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της, ζητά άμεσα για πρόσληψη:

IT SYSTEMS ENGINEER

 • Εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής (Virtual Servers, Storage, email Servers)
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών (firewall, MDM, VPN)
 • Τεχνική  υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων πελατών
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων στο cloud (Azure, office365, VM/Private Cloud, Cloud Backup)
 • Αξιολόγηση νέων υπηρεσιών & προϊόντων υψηλής τεχνολογίας
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής (ή σχετική σχολή)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε εταιρεία πληροφορικής από τα οποία 2 έτη τουλάχιστον στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Άριστη γνώση σε τεχνολογίες Windows Server και εικονικές υποδομές (VMWare/ESXi)
 • Άριστη γνώση δικτύων (Routing, VLANS, TCP/IP)
 • Καλή γνώση σε συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Βασικές γνώσεις σε τεχνολογίες cloud
 • Βασικές γνώσεις σε συστήματα ασφάλειας πληροφοριών
 • Πιστοποιήσεις σε δίκτυα & διαχείρισης συστημάτων (MCSA, MCSE, CCNA)
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Δίπλωμα μηχανής ή αυτοκινήτου
 • Συνέπεια, ικανότητα διαχείρισης χρόνου/εργασιών
 • Επικοινωνιακό και ομαδικό πνεύμα

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Μόνιμη εργασία πλήρους απασχόλησης
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), σας γνωστοποιούμε ότι τα αρχεία με τα βιογραφικά που μας αποστέλλετε, θα διατηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον σκοπό πιθανής κάλυψης θέσης εργασίας στην εταιρεία μας και μετά το πέρας έξι μηνών, θα διαγράφονται. Με την αποστολή του βιογραφικού σας αυτομάτως συναινείτε στην παραπάνω πολιτική διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων.

Πρακτική Άσκηση

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η εταιρεία μας, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. , δραστηριοποιείται στον χώρο της Πληροφορικής και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, εξειδικευμένων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, δικτύωσης, ψηφιακών κέντρων κ.α.

Ενδιαφέρεται να απασχολήσει άμεσα έναν/μια (1) φοιτητή/τρια του τμήματος Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.Φ) για την εκπόνηση της εξάμηνης (6) πρακτικής του άσκησης, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Εγκατάσταση & αναβάθμιση συστημάτων πληροφορικής
 • Εξυπηρέτηση Συμβολαίων Τεχνικής Υποστήριξης
 • Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες, σε ατομικό & ομαδικό επίπεδο
 •  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, τόσο στο γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο
 •  Συνέπεια & διάθεση για εργασία


Μετά την έναρξη ισχύος του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), σας γνωστοποιούμε ότι τα αρχεία με τα βιογραφικά που μας αποστέλλετε, θα διατηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον σκοπό πιθανής κάλυψης θέσης εργασίας στην εταιρεία μας και μετά το πέρας έξι μηνών, θα διαγράφονται. Με την αποστολή του βιογραφικού σας αυτομάτως συναινείτε στην παραπάνω πολιτική διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο