Μίσθωση εξοπλισμού πληροφορικής

Η μίσθωση εξοπλισμού πληροφορικής είναι η ιδανική λύση για την κάλυψη κάθε ανάλογης ανάγκης και απαίτησης, αποφεύγοντας την εύλογη δημιουργία μεγάλης αρχικής δαπάνης για την αγορά του.

 Η μίσθωση εξοπλισμού πληροφορικής μπορεί να εκτείνεται από σταθερούς ή φορητούς υπολογιστές και εκτυπωτικά μηχανήματα, έως συστήματα τηλεδιάσκεψης ή εξειδικευμένες λύσεις για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Τα πλεονεκτήματα της επιλογής μίσθωσης αντί αγοράς εξοπλισμού είναι πολλαπλά:

  • Επιτρέπει την κάλυψη εξοπλιστικών αναγκών κατά περίπτωση και για περιορισμένο χρονικό διάστημα π.χ. κάλυψη μιας ημερίδας ή ενός επαγγελματικού event.
  • Επιτρέπει την δοκιμή χρήσης του εξοπλισμού πριν τη δέσμευση που επιφέρει η οριστική αγορά του και τη διερεύνηση των πραγματικών εξειδικευμένων επαγγελματικών αναγκών του χρήστη.
  • Αποβαίνει πολλές φορές οικονομικότερη της αγοράς, αφού ο χρήστης δεν επιβαρύνεται με παρελκόμενα κόστη π.χ. αναλωσίμων, ανταλλακτικών…
  • Καλύπτει ανάγκες διαρκούς ανάπτυξης του δυναμικού μιας επιχείρησης έως την οριστικοποίηση των θέσεων εργασίας.
  • Προσφέρει την δυνατότητα κτήσης του εξοπλισμού μετά το πέρας της περιόδου μίσθωσης, ώστε να είναι αδιάλειπτη η χρήση του από τους εξοικειωμένους πλέον χρήστες.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να σχεδιάσουμε μαζί το δικό σας πρόγραμμα PaaS, προσαρμοσμένο αποκλειστικά στις επιχειρηματικές ανάγκες και απαιτήσεις σας.

Έχετε απορίες;
Επικοινωνήστε μαζί μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο